nadzór geologiczny

Na terenie każdej budowy domu powinien pojawić się geolog. To właśnie on zbada grunt, na którym ma stanąć w przyszłości dom.

Na terenie każdej budowy domu powinien pojawić się geolog. To właśnie on zbada grunt, na którym ma stanąć w przyszłości dom. Badania geologiczne będą zaś pomocne m.in. w ustaleniu tego, w jakim dokładnie miejscu powinno się usytuować budynek. Sprawią one także, że później – w trakcie budowy – już nic na działce nie powinno być problematyczne, bo nadzór geotechniczny budowy obejmie roboty ziemne i fundamentowe (przez cały czas ich trwania).

Nadzór geologiczny budowy – czemu warto z niego skorzystać?

Przeprowadzenie badań geologicznych zapobiega działaniu w ciemno, ponieważ ich wyniki przedstawią ewentualne nieodpowiednie warunki gruntowe. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów, związanych z nieprzewidzianymi problemami na działce już w trakcie budowy. Badania pozwolą też na stworzenie projektu budynku w sposób, który umożliwi jak najlepiej wykorzystać warunki gruntowe panujące na działce. Taki nadzór ułatwi też działania związane z pozbyciem się wód gruntowych i utrzymaniem stateczności wykopów. Z usług geologa można skorzystać też jeszcze przed zakupem działki, bo dzięki przeprowadzonym przez niego pracom, nie kupi się na przykład działki, na której nie będzie możliwe zrealizowanie zaplanowanej wcześniej inwestycji budowlanej.

Zadania nadzoru geologicznego

Jeśli chodzi o poszczególne badania geologiczne, to dzieli się je na kilka etapów:

  1. Badania położenia (dotyczą głównie domów budowanych na wzniesieniach). Sprawdza się tutaj, jak będzie zachowywać się gleba w czasie silnych opadów i jak może to wpłynąć na konstrukcję budynku.
  2. Badanie poziomu wód gruntowych. Szczególnie znaczące przy budowie domu z podpiwniczeniem. Wysoki poziom wód gruntowych może bowiem przysporzyć problemów w trakcie budowy. Przede wszystkim w trakcie wylewania fundamentów, kiedy to wody gruntowe trzeba będzie izolować, a to zazwyczaj podnosi koszty inwestycji.
  3. Rozpoznanie gruntu. To określenie przez geologa, jaki rodzaj gleby występuje na działce i pomoc w decyzji, czy daną inwestycję budowlaną warto realizować na danym terenie. Najgorsze pod budowy są gleby miękkie: piaszczyste albo gliniaste.

W ramach obsługi nad robotami budowlanymi, by określić warunki panujące na działce, wykonywane są następujące zadania:

  • sprawdzanie stanu zagęszczenia zasypek i podsypek
  • budowlanych sondą dynamiczną,
  • sondowanie cylindryczne,
  • badanie rezystywności gruntu,
  • wiercenie nierurowe i rurowe,
  • wiercenie geotechniczne w dnie wykopów fundamentowych,
  • dokonywanie odbiorów dna wykopu przed fundamentowaniem.

Nadzór geologiczny budowy wiąże się ze wpisami do dzienników budowy.

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.