protokół zdawczo odbiorczy

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość? Jesteś wynajmującym lub najemcą mieszkania? W każdej z wymienionych sytuacji spotkasz się z protokołem zdawczo-odbiorczym. Dowiedz się, czym jest ten dokument i dlaczego powinieneś zwrócić uwagę na informacje w nim zamieszczone.

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument zawierający szczegółowe informacje m.in. o stanie technicznym nieruchomości. Spisuje się go przy:

  • Transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Znalazłeś atrakcyjne mieszkanie od dewelopera? Jeszcze przed odebraniem kluczy będziesz musiał podpisać protokół zdawczo-odbiorczy. W ten sposób potwierdzisz, że deweloper wywiązał się z ustaleń i wybudował mieszkanie zgodnie z przedstawioną ofertą.
  • Wynajmie mieszkania. Protokół zdawczo-odbiorczy można podpisać również z najemcą lokalu. Jeżeli wynajmujesz mieszkanie, będziesz musiał przygotować taki dokument dwukrotnie – pierwszy raz przy podpisywaniu umowy, a drugi po jej rozwiązaniu. Rozbieżności będą podstawą do potrąceń z kaucji.

Protokół zdawczo-odbiorczy można też spisać w innych sytuacjach, np. przy wymianie urządzenia pomiarowego czy jego cesji na inną osobę.

Jakie informacje powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy?

Strony podpisujące protokół zdawczo-odbiorczy mają dowolność w kształtowaniu jego zawartości. Z reguły deweloperzy korzystają z własnych wzorów, z kolei właściciele wynajmujący mieszkania wykorzystują wzory dostępne w sieci. Podstawowe informacje, jakie powinny znaleźć się w tym dokumencie, to:

  • Dane stron. Należy podać dane osobowe i adresowe.
  • Dane nieruchomości. Poza adresem i rodzajem nieruchomości (np. mieszkanie, dom), należy określić też, czy przynależy do niej miejsce parkingowe, komórka lub piwnica.
  • Informacje o numerach i wskazaniach zamontowanych w mieszkaniu czy domu liczników.
  • Szczegółowe informacje o wyposażeniu i jego stanie. W przypadku usterek należy je możliwie najdokładniej opisać.
  • Stwierdzone wady. Ten punkt ma zastosowanie w przypadku odbioru mieszkania od dewelopera. Jeżeli w czasie odbioru nieruchomości dostrzeżesz usterki, to powinny one zostać uwzględnione w protokole.

Od strony formalnej nie ma przeszkód, aby do protokołu dołączona została dokumentacja fotograficzna. Przeciwnie – może ona pomóc w rozstrzygnięciu sporów między wynajmującym a najemcą.

Dlaczego spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego jest tak istotne?

Poszukujesz mieszkania na terenie dawnej stolicy Polski? Deweloperów oferujących gotowe mieszkania Kraków zachęca przede wszystkim atrakcyjnymi terenami do zagospodarowania – wiele z nich znajduje się w pobliżu centrum. Kupując nowe mieszkanie, będziesz musiał podpisać protokół zdawczo-odbiorczy. O czym powinieneś pamiętać? Kluczowe jest:

  • Przeprowadzenie oględzin mieszkania za dnia. Nie umawiaj się z przedstawicielem dewelopera na odbiór mieszkania wieczorem, ale w godzinach przedpołudniowych. Wówczas łatwiej Ci będzie dostrzec niedociągnięcia i wady.
  • Uwzględnienie wszystkich usterek w protokole. W przeciwnym razie mogą one nie podlegać rękojmi czy gwarancji – zależy to od ich charakteru.

Będziesz odbierał mieszkanie od dewelopera? Nie musisz tego robić samodzielnie. Jeżeli nie masz specjalistycznej wiedzy i nie wiesz, na co powinieneś zwrócić uwagę, skorzystaj z pomocy eksperta. Na polskim rynku działają firmy dokonujące odbiorów w imieniu swoich klientów.