plac budowy

Odpowiednie zabezpieczenie placu budowy to jedna z najważniejszych kwestii przy budowie domu, gdyż zapewnia bezpieczeństwo dla wykonawców, sąsiadów czy przechodniów. Plac budowy bowiem powinien spełniać określone warunki higieny pracy oraz bezpieczeństwa. 

Regulacje odnośnie terenu budowy

Kwestie zabezpieczenia terenu budowy reguluje prawo budowlane oraz rozporządzenia ministra infrastruktury. Wszystkie te przepisy mają za zadanie gwarantować bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia, zarówno dla pracowników, jak i osób postronnych. 

Nadzór nad bezpieczeństwem terenu budowy sprawuje sam kierownik budowy. Podczas prac przygotowawczych razem z inwestorem, projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego ustalają, gdzie stanie budynek na działce, wykonują przyłącze do sieci technicznych oraz zagospodarowują teren budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy powinno nastąpić przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jedną z najważniejszych decyzji do podjęcia przy tworzeniu zabezpieczenia jest wybór odpowiedniego ogrodzenia budowy, które można znaleźć na przykład na stronie sonto.pl

Dobrej jakości ogrodzenie ma bowiem za zadanie uniemożliwić osobom nieupoważnionym dostanie się na teren budowy oraz zapewnić bezpieczeństwo w trakcie trwania budowy osobom postronnym, które nie mają wtedy możliwości podejścia zbyt blisko do budowanego obiektu. 

Najczęściej w tym celu stosuje się ogrodzenia przestawne lub tymczasowe, które skutecznie zapobiegają przedostaniu się na teren osób nieupoważnionych. Nie stosuje się natomiast ogrodzeń agresywnych, takich jak siatka z drutu ostrzowego, jak na przykład https://www.sonto.pl/siatka-ostrzowa, która znajduje zastosowanie głównie w zakładach penitencjarnych.

Poprawne ogrodzenie placu budowy 

Bez względu na to czy ogrodzeniem budowy będzie ogrodzenie tymczasowe czy siatka z drutu ostrzowego, powinno ono spełniać również inne określone warunki, aby zapewniać bezpieczeństwo, higienę pracy oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Ogrodzenie budowy bowiem powinno mieć przynajmniej 1,5 m wysokości, a sposób jego wykonania nie powinien zagrażać życiu osób postronnych. 

Co więcej, jeżeli na terenie budowy istnieje możliwość spadania materiałów budowlanych i narzędzi z wysokości, istotne jest, żeby ogrodzenie budowy znajdowało się w odległości minimum 1/10 wysokości od budynku. 

Ważne jest również, aby teren budowy miał taką powierzchnię, aby można było przechowywać na nim wszystkie niezbędne materiały budowlane i narzędzia, a pojazdy transportowe używane podczas prac mogły być parkowane na jego terenie. 

Podsumowując, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy to bardzo ważne i uregulowane prawnie kwestie, o które trzeba się zatroszczyć przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jedną z ważniejszych kwestii gwarantujących bezpieczeństwo terenu budowy jest odpowiednie ogrodzenie budowy ogrodzeniem tymczasowym lub siatką z drutu ostrzowego, które sprawią, że na teren budowy nie dostaną się osoby nieupoważnione.