budowa

Właściwie w każdym rodzaju wykonywanej pracy istnieją różne zagrożenia, które mogą wpłynąć na zdrowie lub też życie. Z pewnością budowa jest jednym z bardziej niebezpiecznych miejsc pracy. Część doświadczonych pracowników budowy może czasem lekceważyć niektóre zasady BHP, czuć się zbyt pewnym siebie i podchodzić rutynowo do zadań. Okazuje się, że takie nastawienie jest bardzo niebezpieczne. Stosowanie się do BHP w miejscu pracy, to podstawa do tego, by w ogóle zacząć wykonywać jakieś zadanie. Jednak korzystanie z zasad BHP nie zaczyna się od pracownika, tylko pracodawcy. To właśnie pracodawca jest zobowiązany do tego, by zagwarantować jak najbezpieczniejszą organizację pracy oraz poszczególnych jej stanowisk. Ma on obowiązek wyposażyć pracowników w obuwie i odzież roboczą, a także środki ochrony indywidualnej (np. słuchawki wygłuszające ochronne), a pracownicy powinni stosować je przy wykonywanej pracy. Ponadto musi wprowadzać środki ochrony zbiorowej i nadzorować ogrodzenie placu budowy. W skład jego obowiązków wchodzi też likwidacja zagrożeń poprzez szkolenia, wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz przeprowadzanie pomiarów, badań czynników szkodliwych dla zdrowia.

Czynniki szkodliwe na budowie

Wśród tych czynników wyróżnia się:

Czynniki fizyczne:

  • za niskie lub za wysokie temperatury (niejednokrotnie praca w upale na słońcu, na mrozie lub w deszczu),
  • nieprawidłowe oświetlenie,
  • hałas,
  • drgania mechaniczne,

Czynniki chemiczne:

  • rozpuszczalniki,
  • pyły,
  • środki do impregnacji drewna,
  • dymy asfaltów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dziennik Ustaw nr 33 pozycja 166 ustala sposób i częstotliwość pomiarów oraz badań czynników szkodliwych. Dzięki wynikom badań można wyznaczyć następny termin pomiarów. Istotne jest wykonywanie ich w ustalonym czasie, ponieważ w razie przedawnienia dokumentów i kontroli Sanepidu lub PIPu, trzeba się liczyć z karami i nieprzyjemnościami prawnymi.

Bezpieczeństwo w pracy tak naprawdę zależy od każdego jej uczestnika. Każdy pracownik musi pamiętać o zasadach BHP i chętnie się do nich stosować, by środowisko pracy można było uznać za w miarę możliwości bezpieczne. Budowlańcy powinni pamiętać np. o tym, by maszyny w miejscu pracy wykorzystywać tylko i wyłącznie zgodnie z ich zastosowaniem, w sposób określony przez producenta, a także mieć na uwadze prawidłowe zmontowanie i eksploatowanie rusztowań. Dzięki ścisłej współpracy pracodawcy z pracownikami, zgłaszaniu zauważonych niebezpieczeństw, można osiągnąć cel – bezpieczeństwo w pracy.

Więcej informacji na temat BHP w miejscu pracy znajdziesz na stronie https://smc-bhp.pl/oferta/pomiary-wykonywane-w-celach-bhp-i-srodowiska-pracy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.