montaż rekuperacji

Pojawienie się nowych materiałów i technologii budowlanych oraz wzrost potrzeby komfortu zaostrzają wymagania stawiane instalacjom inżynieryjnym nowo wznoszonych budynków, w tym wentylacji i sprawiają, że naturalne jest minimalizowanie zużycia energii przez te systemy. Odzysk ciepła, czyli rekuperacja to częściowy lub całościowy zwrot potencjału cieplnego, który jest wykorzystywany w konkretnym cyklu technologicznym do wtórnego wykorzystania.

Czym jest rekuperacja?

System odzysku ciepła to nowoczesny system wentylacyjny, który dostarcza świeże i wywiewane powietrze przez cały rok. Jednocześnie usuwa z mieszkania wszelkie szkodliwe substancje, oczyszcza powietrze. Oprócz tego, że system zapewnia czyste powietrze, magazynuje 50% ciepła w mieszkaniu. Dzięki temu rekuperacja sprawia, że powietrze w mieszkaniu jest lepszej jakości i oszczędza na ogrzewaniu. Efektem tego procesu jest uwolnienie zimą już schłodzonego powietrza na ulicę i doprowadzenie już ogrzanego powietrza do pomieszczeń.

Zalety montażu rekuperacji

Rekuperator spełnia funkcję energooszczędną, gdyż umożliwia podgrzanie tłoczonego zimnego powietrza przy wykorzystaniu ciepła spalin. Przynosi to zauważalne oszczędności finansowe w systemie ogrzewania i wentylacji, ogranicza obciążenie grzewcze w kontekście ogrzewania powietrza nawiewanego. Może ono stanowić nawet połowę całej mocy grzewczej przy jednej wymianie powietrza w pomieszczeniach i oczywiście zajmować dużą część mocy grzewczej przy wielokrotnej wymianie powietrza.

Aby docenić wszystkie zalety montażu rekuperacji i odzysku ciepła, należy odpowiednio dobrać i zainstalować system. Przy wyborze rekuperatorów główny nacisk kładzie się na współczynnik efektywności rekuperacji. Wskaźnik ten odzwierciedla stosunek maksymalnego możliwego odebranego ciepła do faktycznie uzyskanego ciepła. Sprawność może zmieniać się w dość namacalnym zakresie w zakresie od 35 do 90%. Ta cecha zależy od producenta, kosztu, rodzaju rekuperatora, dlatego należy poświęcić jej dużo uwagi.

Korzyści z montażu rekuperatora

Rekuperację stosuje się w połączeniu ze specjalnymi jednostkami wywiewnymi i klimatyzacyjnymi, w których należy zainstalować rekuperacyjny wymiennik ciepła. W wymienniku ciepła rekuperacja odbywa się w taki sposób, że wywiew i dopływ świeżego powietrza są całkowicie od siebie oddzielone, aby uniknąć mieszania. Do schłodzenia pomieszczeń w podobny sposób wykorzystuje się rekuperację, tylko w tym przypadku w wymiennikach ciepła następuje odzysk chłodu. W tym przypadku nawiewane powietrze odbiera chłód z wydmuchiwanych mas powietrza.

Szczelność rekuperatora ma ogromne znaczenie, ponieważ zimne powietrze musi pozostać na zewnątrz, a ciepłe w środku. W takim przypadku najkorzystniejszy mikroklimat zawsze będzie we wszystkich pomieszczeniach. Dzięki wewnętrznej powłoce ogrzewanych pomieszczeń zapobiega się osadzaniu wilgoci wydostającej się z powietrzem.

Z reguły w domach aktywnych szczelność powietrzną zapewniają nie tylko zastosowane w konstrukcji materiały, ale także powłoka izolacyjna. Jednocześnie eksperci nie zalecają stosowania folii w pomieszczeniach. Bardziej optymalne jest, gdy projektanci zdecydują, który element konstrukcyjny będzie w stanie zapewnić szczelność (posadzka betonowa, tynk wewnętrzny), zgodnie z wielkością budynku i cechami samej konstrukcji.