pale SDP

Budownictwo w Polsce rozwija się niezwykle prężnie. Stosowane są coraz trwalsze i nowocześniejsze metody wzmacniania gruntów np. pale przemieszczeniowe SDP. Gwarantują one zwiększoną stabilność oraz bezpieczeństwo posadawianych budowli. Dzięki różnorodności pali przemieszczeniowych istnieje możliwość idealnego dopasowania ich do warunków gruntowych oraz typu nieruchomości.

Czym są pale SDP?

Pale przemieszczeniowe SDP (Screw Displacement Piles) uważane są za jedną z najskuteczniejszych technologi służących do posadowienia konstrukcji. Pale wykorzystywane są zazwyczaj do wzmocnienia gruntu przeznaczonego pod budowę. Pal SDP można wykonać głowicą przemieszczeniową, jak robi to Keller Polska, która rozsuwa grunt, umożliwiając zamontowanie go w ziemi. Głowica składa się z 3 części i może być także nazywana wiertłem albo tubą. Po wykonaniu otworu o określonej głębokości zalewa się go betonem. Mieszanka wpompowywana jest pod ciśnieniem w czasie podnoszenia wiertła przy jego jednoczesnym obracaniu się w prawo. Dzięki tej metodzie możliwe jest uzyskanie idealnej formy dla pala – obsypany wcześniej grunt zostaje ponownie rozepchnięty. Po wypełnieniu otworu do jeszcze płynnego betonu wkłada się wcześniej wyprodukowane zbrojenie, którego funkcją jest wzmocnienie pala przemieszczeniowego SDP. Najczęściej wykonuje się konstrukcje o średnicy 3 cm – 5 cm.

Gdzie i kiedy wykorzystuje się pale SDP?

Technologia palów przemieszczeniowych SDP wykorzystywana może być w gruntach spoistych (plastycznych oraz twardo-plastycznych), a także niespoistych, głównie średnio zagęszczonych oraz zagęszczonych o ID 0,70. Pale przemieszczeniowe SDP zazwyczaj wykorzystywane są przy dużych inwestycjach. Wynika to z konieczności zorganizowania skomplikowanych procesów logistycznych oraz drogiego przygotowania platform dla robotników. Pale przemieszczeniowe bardzo często stosuje się podczas budowy obiektów handlowych oraz przemysłowych o dużej powierzchni, a także terminali i zbiorników magazynowych. Pozostałe obiekty kubaturowe, które mogą zostać posadowione na palach przemieszczeniowych SDP to: hale, budynki mieszkalne oraz biurowce. Można ich także użyć do wzmocnienia gruntu pod nasypy kolejowe oraz drogowe, a także w budownictwie mostowym. Stosuje się je zarówno na terenach zabudowanych, jak i niezabudowanych.

Zalety wykorzystania pali SDP

Pale przemieszczeniowe są coraz częściej wykorzystaną technologią w budownictwie. Wynika to z wielu zalet takiego rozwiązania. Jednymi z ważniejszych są możliwość szybkiego wykonywania zaplanowanych prac, a także niski koszt realizacji robót. Warto podkreślić, ze wykorzystanie technologii pali SDP nie generuje hałasu, wstrząsów oraz drgań, przez co nie jest uciążliwe zarówno dla pracowników, jak i użytkowników budynków położonych nieopodal placu budowy. Dodatkowym plusem takiego rozwiązania jest dogęszczanie gruntu dokoła wykorzystanego palowania. Zastosowanie pali SDP pozwala na zachowanie porządku na placu budowy, dzięki niepowstawaniu urobku podczas formowa gruntu pod pale. Pale SDP posiadają znaczącą przewagę nad technologią pali CFA oraz VDW, ponieważ wymagają mniejszego zużycia betonu oraz mają większą nośność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *