cement

Cement stanowi podstawowy składnik wykorzystywany do produkcji betonu. Pełni on bardzo ważną rolę w branży budowlanej, dlatego powinien on być odpowiednio dobrany do danego zastosowania oraz spełniać określonego wymogi dotyczące jakości.

Z czego powstaje cement budowlany i jakie rodzaju tego spoiwa wyróżniamy? Jak wybrać wysokiej jakości cement? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu!

Z czego powstaje cement?

Cement to mineralne spoiwo hydrauliczne, do produkcji którego wykorzystywane są surowce naturalne, takie jak margiel, glina czy wapien. Poddawane są one wypalaniu na klinkier w specjalnych piecach, a następnie spiek mielony jest z gipsem pełniącym rolę regulatora czasu wiązania. Tak przygotowany cement posiada doskonałe właściwości wiążące, a po zmieszaniu z wodą twardnieje w wyniku hydratacji oraz zachowuje swoje wysokie właściwości wytrzymałościowe nawet pod wodą.

Rodzaje cementu – jakie wyróżniamy?

Zależnie od składu chemicznego, cement dzielony jest w normach na pięć podstawowych grup stosowanych do powszechnego użytku. Zalicza się do nich rodzaje cementu, takie jak:

  • CEM I (cement portlandzki) – cement, w którym klinkier stanowi od 95 do 100 procent składu masowego. Często stosowaną odmianą cementu portlandzkiego jest biały cement, który zawiera dodatki wybielające. Zarówno klasyczny cement portlandzki, jak i biały cement wykorzystywane są na szeroką skalę w budownictwie. Przy czym, biały cement doskonale sprawdza się podczas produkcji elementów wykończeniowych, takich jak galanteria betonowa.
  • CEM II (cement portlandzki wieloskładnikowy) – cement zawierający klinkier portlandzki oraz inne składniki dodatkowe, których zawartość nie przekracza 5 procent masy całkowitej cementu.
  • CEM III (cement hutniczy) – cement zawierający klinkier portlandzki oraz dodatek w postaci żużlu wielkopiecowego, którego zawartość nie przekracza 36 procent masy cementu. Taki skład chemiczny cementu przekłada się na jego wysoką odporność na oddziaływanie czynników zewnętrznych.
  • CEM IV (cement puculanowy) – cement składający się z klinkiery, pyłu krzemionkowego, pucolany i popiołu lotnego. Cement puculanowy posiada wysoką odporność korozyjną, więc z powodzeniem może implementowany w wymagających warunkach eksploatacji.
  • CEM V (cement wieloskładnikowy) – cement, w którego skład wchodzi klinkier, żużel, pucolana i popiół lotny krzemionkowy.

Wybór cementu – na co zwrócić uwagę sięgając po worek cementu?

Cement budowlany to jeden z najbardziej istotnych produktów podczas prowadzenia prac budowlanych, a od jego parametrów technicznych zależy jakość całej konstrukcji i jej trwałości. Z tego względu, wybierając worek cementu należy zwrócić szczególną uwagę na to, po jaki produkt sięgamy i czy spełnia on rygorystyczne wymagania odnośnie jego właściwości technicznych. Najlepszym rozwiązaniem jest sięganie po cement budowlany zgodny z normami europejskimi i oznaczony symbolem CE – oznacza to, że wyrób został sprawdzony oraz dopuszczony do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej. Cement pochodzący od renomowanego producenta z pewnością spełni wszystkie wymagania jakościowe oraz zapewni uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i trwałości przygotowywanej konstrukcji.

Cement budowlany o niewiadomym pochodzeniu czy worek cementu posiadający nieczytelną etykietę z datą produkcji lub nieaktualne, wykluczające się oznaczenia nie będzie dobrym wyborem i należy unikać kupowania tego rodzaju produktów.