pomiary elektryczne Wrocław

Dynamiczny rozwój techniki, w tym urządzeń i aparatów elektrycznych stwarza również dodatkowe niebezpieczeństwo zagrażające Twojemu zdrowiu i życiu jako użytkownika urządzeń elektrycznych. Szczególna rola w wykrywaniu i zwalczaniu zagrożeń pochodzących od instalacji elektrycznych przypada dobremu elektrykowi, który wykona przegląd instalacji elektrycznej.

Jaki jest cel przeglądu instalacji elektrycznej ?

Fachowo, wnikliwie i wszechstronnie przeprowadzone sprawdzenie instalacji elektrycznej, w tym okresowe pomiary elektryczne we Wrocławiu, pozwala wykryć zagrożenia życia i zdrowia jeszcze przed wystąpieniem potencjalnego wypadku. Elektryk z uprawnieniami przeprowadzający kontrolę w Twoim domu czy mieszkaniu ma za zadanie określić aktualny poziom bezpieczeństwa użytkowników przy codziennym użytkowaniu urządzeń i instalacji elektrycznych. Pomiary Elektryczne Wrocław lub inaczej odbiór instalacji elektrycznej w dużym skrócie polegają  na określeniu prawidłowości wykonania instalacji, prawidłowego zabezpieczenia przewodów i kabli przed potencjalnymi uszkodzeniami, aktualnego stanu sprzętu instalacyjnego i łączeniowego w świetle obowiązujących przepisów. Kontrola aktualnego stanu technicznego – Przegląd Instalacji Elektrycznej Wrocław w domu czy mieszkaniu ma za zadanie ochronę użytkownika przed porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwym działaniem łuku elektrycznego i potencjalnym zagrożeniem pożarowym. Znajomość tych zagadnień jest kluczowa w eliminacji potencjalnych zagrożeń i ich przeciwdziałaniu.

Komu powierzyć przegląd instalacji elektrycznej ?

Elektryk Wrocław, kontrolując Twoje urządzenia i instalacje elektryczne pod względem możliwości porażenia prądem elektrycznym będzie zwracał przede wszystkim uwagę na warunki środowiska pracy tych urządzeń, ponieważ warunki te mają duży wpływ na Twoje bezpieczeństwo jako użytkownika. Co należy rozumieć pod pojęciem warunki środowiska pracy i w jaki sposób warunki te wpływają na możliwość porażenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie warunki, które powodują np. zwilżenie dłoni, stóp – mokra podłoga w łazience, wylana woda na blacie kuchennym, woda na posadzce w garażu gdzie znajduje się rozdzielnia elektryczna. Wskazane warunki zmniejszają odporność organizmu człowieka na działanie napięcia, podczas gdy sucha skóra rąk i stóp utrudnia przepływ prądu przez ciało człowieka. Z chwilą zwilżenia naskórka rąk lub stóp ich opór zmniejsza się gwałtownie i ułatwia przepływ prądu przez ciało człowieka. Stąd tak ważne jest zachowanie właściwej ochrony przeciwporażeniowej w kuchniach i łazienkach gdzie najczęściej znajdują się Twoje domowe urządzenia elektryczne : płyta indukcyjna, piekarnik elektryczny, zmywarka, mikrofalówka itd. W tym miejscu należy zaznaczyć, że właściwe i celowe jest fachowe Podłączenie Płyty Indukcyjnej przez elektryka z uprawnieniami jako element składowy zachowania właściwego poziomu ochrony przeciwporażeniowej w Twoim domu. Za pośrednictwem wymienionych urządzeń może nastąpić przepływ prądu przez ciało człowieka, np. od płyty indukcyjnej do ziemi w przypadku uszkodzenia izolacji elektrycznej wewnątrz urządzenia przy jednoczesnym braku właściwej ochrony przeciwporażeniowej, np. braku zerowania gniazda lub zbyt dużej wartości bezpiecznika zainstalowanego na tym obwodzie.

Co ocenia elektryk w trakcie pomiarów elektrycznych ?

Uwzględnienie właściwych warunków pracy urządzeń elektrycznych jest konieczne podczas przeprowadzania kontroli instalacji elektrycznej , w zależności od nich stosuje się odpowiednią ochronę przeciwporażeniową, której właściwości i prawidłowość doboru jest oceniana przez elektryka z uprawnieniami. Warto zajrzeć na stronę https://elektryk24wroclaw.pl/ gdzie w zakładce blog znajduje się sporo ciekawych informacji dotyczących wykonywania okresowego przeglądu instalacji elektrycznej w Twoim domu czy mieszkaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.