sprzęgło hydrauliczne

Co, jeśli chcesz korzystać z kotła, kominka i pompy ciepła jednocześnie? Jeśli szukasz sposobu, aby połączyć te urządzenia razem bezproblemowo i sprawić, że będą działać w zgodzie, to sprzęgło hydrauliczne jest właśnie tym, czego potrzebujesz. Sprzęgło hydrauliczne pozwala na połączenie kilku urządzeń grzewczych o takich samych lub różnych parametrach pracy (kocioł gazowy, kominek z płaszczem wodnym, pompa ciepła) z kilkoma obiegami grzewczymi nawet o różnych parametrach temperaturowych (wytwarzanie ciepłej wody użytkowej, zasilanie grzejników konwekcyjnych, zasilanie ogrzewania podłogowego).

Podstawowe stany pracy – sprzęgła hydrauliczne SHE

  • Uruchomienie systemu jest ważną częścią procesu instalacji nowego systemu grzewczego. Można go przeprowadzić przy zamkniętym obiegu czynnika grzewczego przez odbiorniki. Temperatura sprzęgła wzrasta, a po osiągnięciu właściwej temperatury powrotu, co ma istotny wpływ na zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemperaturową. Wówczas uruchamiany jest obieg czynnika w obiegach odbiorników ciepła;
  • Zapotrzebowanie na energię cieplną obiegów grzewczych jest większe niż ilość energii wytwarzanej przez źródło (źródła) ciepła, czyli przepływ czynnika po stronie odbiorcy odbiera energię ze sprzęgła, schładzając czynnik powracający do kotła. Do automatyki źródła ciepła dociera sygnał o wzroście zapotrzebowania na energię, w wyniku czego źródło dostarcza więcej energii do sprzęgła; W tym przypadku konieczne jest zwiększenie produkcji pary we wszystkich kotłach jednocześnie (zwłaszcza jeśli są one oddalone od siebie). Można to zrobić przez zwiększenie ciśnienia pary lub przez zwiększenie szybkości rozpalania palników. Ponadto w razie potrzeby można dodać dodatkowe kotły.
  • Przekazywanie ciepła ze źródła do obiegu odbierającego ciepło jest często kwestią projektu. Produkcja ciepła po stronie źródła/źródła jest taka sama jak zapotrzebowanie na energię cieplną po stronie odbiorczej. W takiej sytuacji przepływ czynnika grzewczego odbywa się niejako “w poprzek sprzęgła”, bezpośrednio z króćców zasilanych przez kocioł do króćców zasilających obiegi odbiorcze ciepła. Podobnie powrót z obiegów zużywających ciepło następuje bezpośrednio do źródeł ciepła przez sprzęgła hydrauliczne SHE.
  • Ciepło jest miarą energii kinetycznej cząsteczek w danej substancji. Kiedy substancja jest podgrzewana, cząsteczki poruszają się szybciej i częściej, co oznacza, że mają więcej energii kinetycznej. Kiedy ciepło jest przekazywane z jednej substancji do drugiej, przepływa przez łączące je medium. Jeśli istnieją dwa obiekty o różnych temperaturach, to będą one miały różne ilości ciepła przepływające między nimi. Jeśli obiekt po gorącej stronie ma więcej ciepła niż może zatrzymać, odda ten nadmiar ciepła swojemu zimniejszemu odpowiednikowi, aż obie strony będą miały równe temperatury.