Charakterystyka energetyczna budynków

Chyba każdy, kto zaangażował się w budowę, wie, ile jest z nią związanych wymogów urzędowych, dotyczących dokumentacji. Jednym z dokumentów, które musimy mieć, stawiając budynek mieszkalny, jest charakterystyka energetyczna. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Charakterystyka energetyczna budynku – czym jest, do czego jest potrzebna i kto ją sporządza?

Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na energooszczędność, również w budownictwie. Stąd wymóg sporządzania charakterystyki energetycznej budynku. Jest ona dokumentem urzędowym, zawierającym informacje, ile energii potrzeba do ogrzania danego budynku, a także, ile wyniesie jej koszt. Pomiar dokonywany jest w kilowatogodzinach (kWh), zaś podstawę obliczeń stanowią parametry instalacji grzewczej i zużycie wody; w przypadku niektórych budynków dochodzi jeszcze zużycie energii na potrzeby klimatyzacji i oświetlenia.

Charakterystyka energetyczna ma pomóc w spełnieniu określonych przez państwo wymagań techniczno-budowlanych, związanych z energooszczędnością. Może również umożliwić ograniczenie strat ciepła, a także uzyskanie optymalnego poziomu zużycia energii.

Jest potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego (musi on spełniać ustawowe wymogi dotyczące energooszczędności). Sporządza ją upoważniony, doświadczony projektant. Może nim być tylko osoba z uprawnieniami budowlanymi i stosownym ubezpieczeniem, posiadająca konto w programie Centralnego Rejestru Charakterystyk Energetycznych. 

Charakterystyka energetyczna budynku – jak się ją tworzy i ile kosztuje?

Obecnie charakterystykę energetyczną budynku przygotowuje się z pomocą trójwymiarowych symulacji komputerowych. Umożliwiają one sprawne dobranie i dopasowanie elementów budowlanych oraz obliczenie parametrów zużycia energii w poszczególnych instalacjach.

Co istotne, nie ma ustawowej formy przeprowadzenia charakterystyki. Zawsze jednak dokument ten powinien określać całkowite zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną i końcową, sprawność energetyczną poszczególnych instalacji oraz właściwości izolacyjne przegród zewnętrznych.

Cena wykonania projektowanej charakterystyki energetycznej jest zróżnicowana w zależności od obiektu. Dla mieszkania oscyluje ona w granicach 300 – 500 zł netto. W przypadku budynku jednorodzinnego wynosi od 800 do 1000 zł netto, a 1500 -2500 zł netto sięga przy budynkach wielorodzinnych. Kwoty te mogą zostać powiększone o ustalany indywidualnie koszt inwentaryzacji budowlanej.